Jaarrekening

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Hier gaan we in op de volgende onderdelen:

  • het overzicht van baten en lasten
  • de toelichting op de baten en lasten (verschillenanalyse begroting - rekening)
  • Wet normering Topinkomens
  • begrotingsrechtmatigheid
Deze pagina is gebouwd op 07/18/2022 11:32:19 met de export van 07/18/2022 10:43:40