Bijlagen

Overzicht lopende kredieten

Overzicht lopende kredieten

Hieronder staat een overzicht van de stand van zaken van de lopende projecten. Een positief bedrag in de kolom 'Restant krediet' betekent dat er nog budget beschikbaar is (voordeel). Een negatief bedrag betekent een kredietoverschrijding (nadeel).

Beschrijving project

Jaar

Team

Totaal
Krediet

Besteed tot 2021

Besteed in 2021

Restant
krediet

Stavaza

Herinrichting winkelcentrum Beek

BOR

1.032

174-

6-

852

Herinrichting winkelcentrum Beek: bijdrage uit voorziening

BOR

445-

25

6

414-

Totaal Herinrichting winkelcentrum Beek

587

149-

0

438

Het gewijzigde plan is gepresenteerd aan de bewoners. Verwachte uitvoering in 2022. Er wordt eerst gestart met de aanleg van een voetpad tussen Oude Gracht en Akenshof.

Reconstructie Parallelweg

696

490-

110-

96

Project is afgerond. Evalutatienota volgt.

Reconstructie Nassaustraat, Prins Willem Alexanderstraat Ooij

2017

BOR

1.074

122-

667-

285

Is in afrondende fase.

Vervangen asfaltrijbanen binnen bebouw de kom 2021

2021

BOR

800

-

730-

70

Betreft jaarlijkse investering (loopt volgens planning). Gaat mee naar 2022.

Reconstructie Pr.Hendrikstraat-Kon. Wilhelminastraat Ooij

2018

BOR

904

86-

36-

782

Tot nu toe voorbereidingskosten gemaakt. Uitvoering start in 2022.

Rec.kern Beek door wateroverlast: uitvoering

2018

BOR

96

31-

-

65

Project ligt tijdelijk stil vanwege ontbreken van rioolbeheerder.

Reconstructie kern Ubbergen door wateroverlast

2018

BOR

24

-

-

24

Project ligt tijdelijk stil vanwege ontbreken van rioolbeheerder.

Aanpak school-thuis routes

2016

BOR

75

37-

4-

34

In uitvoering

Fietspad Heumensebaan-Rijlaan

2017

BOR

289

184-

9-

96

Project gereed. Onderdeel natuurcompensatie volgt nog.

Mobiliteitsvisie 2018

2018

BOR

2.156

239-

49-

1.868

Vanuit mobiliteitsfonds zijn diverse bijdrages gedaan aan diverse projecten.

Verbreding Meerwijkselaan:voorbereiding

2019

BOR

65

-

-

65

Project ligt stil, er is geen overeenstemming over de grondaankoop

Reconstructie Hoflaan Oost

2019

BOR

720

47-

350-

324

In afrondende fase

Reconstructie Gooiseweg Zuid

2019

BOR

1.950

4-

0-

1.946

Inspraak is geweest. DO vastgesteld en bestek en tekening in voorbereiding. Uitvoering voorzien begin 2022

Reconstructie Gooiseweg Noord

2019

BOR

997

38-

60-

899

Inspraak is geweest. DO vastgesteld en bestek en tekening in voorbereiding. Uitvoering voorzien begin 2022

Renovatie "water werkt" Beek

2019

BOR

555

-

12-

543

In voorbereidende fase

Parkeerplaats Kerstendal

2019

BOR

18

0-

1-

17

In afrondende fase

Centrum Ooij (omgeving Reinier van Ooijplein)

2020

BOR

1.056

23-

10-

1.023

Voorbereiding van de uitvoering is gestart

Reconstructie Het Zand Ooij

2017

BOR

1.270

78-

752-

440

Project gereed. Evaluatienota volgt.

Reconstructie Das-Eekhoorn-Fretstraat

2020

BOR

865

7-

44-

814

Aanbesteding in 2022, nu nog in voorbereidende fase.

Aanleg fietspad naar Leuth

2020

BOR

314

-

-

314

Project moet nog starten

Reconstructie Burg.Ottenhofstraat (Dries-Stekkenberg)

2020

BOR

1.440

40-

26-

1.374

In uitvoering

Nassaulaan-Pr.Christinalaan Berg en Dal

2020

BOR

585

67-

59-

460

Start uitvoering in 2022

Renovatie spoorbrug over spoorkuil

2020

BOR

196

7-

123-

66

Gereed.

Leuthsestraat Pers.vervangen riool en herstel wegen

2021

BOR

575

-

14-

560

Voorbereiding is gestart

Bongerdstraat Beek nieuwe bomen in rijbaan

2021

BOR

351

-

28-

323

Voorbereiding is gestart

Rijlaan Groesbeek overlagen + aanplant

2021

BOR

343

-

121-

222

Project loopt. De aanplant van de bomen volgt.

Pastoor Hoekstraat Breedeweg

2020

BOR

31

-

-

31

Project is nog niet gestart

Wilgenlaan Beek

2020

BOR

50

-

0-

50

Voorbereiding in 2022

Afwikkeling centrum Groesbeek

2021

BOR

1.600

19-

73-

1.508

Project is in voorbereiding.

Lynden,Rivier-Zalmstraat

2020

BOR

165

-

17-

148

Uitvoering in 2022

Breedeweg verv.wegen: voorbereiding

2021

BOR

40

-

-

40

Project is nog niet gestart

Vervanging riool Prins Mauritsstraat

2017

BOR

290

-

-

290

Project is nog niet gestart

Vervanging riool Mooksestraat Groesbeek

2018

BOR

350

272-

102-

24-

Gereed.

Vervanging riool Binnenveld Groesbeek

2018

BOR

350

201-

151-

2-

Gereed.

Vergr.transportriool Breedeweg/Bruuk: voorbereiding

2019

BOR

375

5-

43-

327

Nog in voorbereidende fase vanwege grondwateronderzoek

Relinen diverse rioleringen

2020

BOR

75

-

-

75

Voorbereiding nog niet gestart i.v.m gebrek aan personeel

Wylerbergpark riolering

2020

BOR

204

-

-

204

Nog niet gestart. Voorbereiding in 2022.

Afkoppelkrediet 2020-2021 diverse rioleringen

2020

BOR

400

10-

133-

257

Project loopt

Bosstraat ged.verv.riolering

2021

BOR

60

-

37-

23

Project loopt

Heikant Groesbeek overstort riool: voorbereiding

2021

BOR

130

-

41-

89

In voorbereidende fase.

Breedeweg verv.riool/duiker: voorbereiding

2021

BOR

20

-

0

20

Project is nog niet gestart

Lijsterbesstr.relinen + afkoppen riool: voorbereiding

2021

BOR

18

-

-

18

Project is nog niet gestart

Renovatie pompgemalen

2021

BOR

175

-

89-

86

In uitvoering

Aanpak wateroverlast

BOR

4.133

268-

119-

3.746

Project loopt. De uitvoering loopt van 2020 tot 2024. Inmiddels zijn diverse percelen aangekocht.

Maatregelen vermindering wateroverlast

2012

BOR

24

-

11-

12

Onderdeel watersnelweg Beek loop volgens planning

Fiets-/voetveer Bemmel-Ooij

2020

RO

104

-

1-

103

Het raadsvoorstel Fiets-Voetveer Bemmel-Ooij is nog niet akkoord bevonden door de raad. Nadat dit voorstel akkoord is kan ook gestart worden met de uitvoering van dit project om de oeveraansluiting te realiseren.

Aanschaf materieel 2021

2021

Buitendienst

284

-

6-

278

In 2021 is gestart met de aanschaf en dit loopt door in 2022.

Zoutloods Millingen aan de Rijn

2020

BOR

330

-

15-

315

Project is vertraagd. De vraag is, of de grond gesaneerd moet worden. De start van de bouw wordt verwacht in de 2de helft van 2022.

Herstel betonnen perronvloeren de Lubert

2019

BOR

130

94-

2

38

Gereed.

Verduurzamen sporthal De Duffelt

2020

BOR

50

2-

-

48

Dakonderzoek t.b.v. zonnepanelen heeft plaatsgevonden. Uitvoering volgt.

Sportzaal Morgenfit Ooij

2020

BOR

595

492-

106-

3-

Dit krediet is in 2021 afgewikkeld.

Kleedkamers DVSG

2018

MO

506

36-

28-

441

Ver-/nieuwbouw van de accommodaties loopt door tot 2022,

Verbetering zwembad de Lubert

2021

BOR

120

-

127-

7-

Loopt nog, zit in eindfase.

De Treffers verv.toplaag kunstgrasvelden

2021

MO

600

-

517-

83

De vervanging van de twee toplagen heeft plaatsgevonden en de eindafrekening met subsidievaststelling heeft plaatsgevonden.

De Treffers uitbreiding natuurgrasveld

2021

MO

160

-

-

160

Zolang er nog gesprekken tussen rood-wit en de treffers zijn, is het standpunt van de gemeente om geen uitbreiding te faciliteren. Voor nu aanhouden.

SVO'68 verv.toplaag kunstgrasveld

2021

MO

300

-

300-

0-

Veld is opgeleverd en volledige afgerond.

Groesbeekse Boys ver.toplaag kunstgrasveld

2021

MO

300

-

278-

22

Veld is opgeleverd en alle betalingen zijn voldaan. Subsidievaststelling vindt plaats in 2022.

ICT-middelen

2020

INF

700

5-

128-

567

Dit project is gestart in 2021 en loopt door in 2022.
Dit is inclusief de regeling thuiswerkfaciliteiten.

Inrichting werkplekken

2020

INF

300

-

-

300

Dit project is gestart in 2021 en loopt door in 2022.

Bijdrage aanpassing 't Zaaltje

2017

MO

256

257-

25-

26-

De belastingdienst heeft eind 2021 uitspraak gedaan dat een deel van de btw niet aftrekbaar is. Deze niet aftrekbare btw leidt tot een aanvullende investeringsbijdrage van € 25.000 en dus tot een overschrijding van dit krediet. Hiermee is dit krediet afgewikkeld.

Revitalisering de Mallemolen voorbereiding

2021

MO

155

-

71-

84

Eind 2021 is gestart met de voorbereiding van de revitalisering en de aanpassing van het split level gedeelte in de Mallemolen voor het Agora onderwijs.

Invoering Omgevingswet

2019

RO

845

-171

-191

483

De invoering van de omgevingswet is uitgesteld naar 1-1-2023. Het project heeft daarom een langere doorlooptijd.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2022 11:32:19 met de export van 07/18/2022 10:43:40